SDH
Svatý Jan nad Malší
logosdh

 Letošní rok je pro náš sbor jubilejní,

připomínáme si 125 let od založení sboru!!!           

                   

 Závod S kopce do kopce se konal 8. června 2024.

Plakát Svatý Jan.jpg

 V sekci Závody/Výsledky najdete výsledky letošního závodu S kopce do kopce.

V sekci fotogalerie najdete několik fografií z letošního závodu.

 

SDH Svatý Jan nad Malší

Hasiči Svatý Jan nad MalšíNa obrázku je Tatra 17/31, r. v. 1928. Původní vůz byl vyroben v provedení  šestimístná limusina a jezdil také jako taxi ve Vídni. V roce 1937 bylo výborem sboru rozhodnuto nahradit ruční stříkačku modernější technikou.
Firmou Hrček a Neugebauer byla předvena motorová stříkačka na podvozku uvedené Tatry. Byla podepsána objednávka a firma následně přestavěný stroj dodala. Následovalo vysvěcení za účasti kmoter a široké veřejnosti. Stříkačka byla potom postupně splácena z výnosů bálů a koledy. Je stále majetkem sboru a je používána v rámci účasti na oslavách založení okolních sborů. Po roce 1989 byla prezentována na mnoha akcích hasičů v sousedním Rakousku. V letech 2000 - 2002 se Tatra s posádkou zúčastnila závodů historických vozidel v chorvatské Rijece.

Založení sboru

Dne 18. června 1899 svolal obecní starosta občany a navrhl jim zřídit sbor dobrovolných hasičů ve Svatém Janu,   bez spolupůsobení katastrální obce Ločenice, která se zdráhala připojit. Návrh byl přijat. Prozatímním výbor byl zvolen z výboru obce, byly schváleny a podepsány prozatímní sborové stanovy. Byla odeslána žádost o povolení spolku na    C. K. místodržitelství v Praze, které spolek povolilo dne 16. července 1899 pod číslem jednacím 106 488.

20. srpna byla svolána první valná hromada za účelem zvolení výboru. Zúčastnilo se 14 členů.

Již 1. října se konal slavnostní pochod k uvítání nové ruční stříkačky dodané firmou R.M.Smékal v Praze na Smíchově. 18. ledna 1900 bylo posláno firmě na splátku dluhopisu 100 zlatých, a to 86 zl. z pokladničky sboru a 14 z. zapůjčených z obecní pokladny. Pochodu se účastnil sousední sbor Sedlce. Stříkačka byla s velkou slávou vysvěcena 22. října 1899.

První hasičský ples se konal 26. února 1900 v hostinci u Čermáků. Velmi se vydařil, čistý výnos z plesu byl 10 zl..      V ten den byl zaplacen dluh obci 14 zl.

Dále se pravidelně scházel výbor sboru, byly prováděny cvičení a zásahy u ohňů. 

Dne 1. září se do obce dostavil zemský hasičský dozorce p. Jindra z Kamenice nad Lipou. Bylo provedeno malé cvičení se stříkačkou, procvičeny signály, na vyžádání p. zem. dozorce složení stříkačky čtyřmi hasiči. Poté následovala přednáška p. zem. dozorce o důležitosti hasičstva, potřebné kázni, chování a vzdělávání členů sboru.    K této kontrole se váže zápis v Zápisníku schůzí výboru sboru:

Sobě ku cti, bližnímu k ochraně, vlasti k oslavě!

Dne 1. září 1901

Jak. Al. Jindra

zemský dozorce hasičský

Menu

Aktuální informace

Svatý Florián